Privacyverklaring

Beauty Studio Purper位于Purperreiger 20,1191
TE Ouderkerk aan de Amstel,负责处理个人数据,如本隐私声明所示。
联系方式:
www.studiopurper.nl
Purple Heron 20
1191 TE Ouderkerk aan de Amstel 06-28632908
Francien Verberk是Schoonheidsstudio Purper的数据保护官。可以通过francienverberk@upcmail.nl与她联系。
我们处理的个人数据:
Beauty Studio Purper使用我们的服务处理您的个人数据和/或您自己提供。
以下是我们处理的个人数据概述:
– 名字和姓氏
– 性别
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via studiopurper@upcmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Schoonheidsstudio Purper verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidsstudio Purper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidsstudio) tussen zit. Schoonheidsstudio Purper; gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Microsoft Word, versturen van e-mails
Skin analyzer, maken en opslaan van huidbeelden met daaraan gekoppeld naw gegevens en geboortedatum
Klantenkaarten, papier, naw gegevens en geboortedatum. Bijhouden van voortgang behandelingen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Schoonheidsstudio Purper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens: tot 2 jaar na de laatste behandeling. Reden: Verloop van behandelingen kunnen volgen.
huidbeelden: tot 2 jaar na de laatste behandeling. Reden: verloop van behandelingen kunnen volgen
Delen van persoonsgegevens met derden.
Beauty Studio Purple仅向第三方提供,且仅在与您达成协议或遵守法律义务时才需要。

 slurrypumps  |
slurrypumps  |
WaterPump  |
SlurryPump  |
MiningSlurryPump  |
MineralProcessingMiningCentrifugalSlurryPump  |
SlurryPumps  |
submersibleslurrypump  |
BlenderFracPump  |
SlagSlurryPump  |
VerticalSlurryPump  |
ChemicalPump  |
AllPumps
SubmersibleSlurryPump  |
EndSuctionWaterPump  |
MultistageWaterPump  |
MixedFlowWaterPump  |
VerticalMultistagePump  |
SlurryPumpSpareParts  |
SubmersibleSlurryPump  |
VerticalSlurryPump  |
HorizontalSlurryPump  |
ChemicalPump  |
SubmersibleSewagePump  |
SelfPrimingPump  |
slurrypumps  |
SlurryPump  |
slurrypumps  |
SlurryPump  |
MiningSlurryPump  |
SlurryPump  |
SlurryPumps  |
newsubmersiblepump=  |
Newsubmersiblepump  |
SubmersiblePumpsfordrainage  |
Submersiblepump  |
SlurryPumps  |
Newsubmersiblepump  |
Newsubmersiblepump  |
battlemaxslurrypumps  |
Slurrypump|BattlemaxSlurrypump  |
BattlemaxSlurryPump3x2c-hcforMining  |
BattleHeavyDutySlurryPumps  |
BattlemaxSlurryPumpingSolutions  |
BattlemaxHeavyDutySlurryPumps  |
PumpandAbrasionTechnologies  |
FilterPresses  |
HorizontalSlurryPump  |
PUMP&ABRASION  |
battlemax_slurry_pumps  |
attlemax_slurry_pumps  |
  |
BattlemaxSlurrypump  |
slurry pump, water pump, sewage pump, chemical pump,submersible sewage pump, dredging pump  |
bronze material electric sea water pumps  |
electric fire pump  |
Self Priming Pump With Motor,Company News  |
cantilever centrifugal stainless chemical pump  |
2 Sets Submersible Sand Dredging Pump For Indonesia  |
stainless steel 40m3 water pump  |
low pressure centrifugal water pump  |
float switch submersible sewage pump  |
1 Sets Submersible Sand Dredging Pump In Vietnam  |
corrosion resistant fluoroplastic chemical pump  |

我们使用的Cookie或类似技术。
Beauty Studio Purple不使用cookies或类似技术。
查看,修改或删除数据。
您有权查看,更正或删除您的个人数据。您也可以撤销许可的任何数据或反对通过Schoonheidsstudio紫您的个人数据的处理的权利,你有数据可移植性的权利。这意味着您可以向您或您提及的其他组织提交请求,将您在计算机文件中提供的个人信息发送给我们。
您可以请求访问,更正,删除,数据传输从您的个人或要求撤回同意或反对将您的个人数据studiopurper@upcmail.nl的处理。
为确保您已获得访问请求,我们会要求您在请求时发送您的ID副本。让您的护照,MRZ(机读区,与护照号码下方条),护照号码和社会安全号码(SSN)黑色的这个副本。这是为了保护您的隐私。我们会尽快回复,但会在四周内根据您的要求做出回应。
紫美容工作室你也想指出的是,你必须提出申诉与国家监管机构,监督个人资料的选项。https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons:这可以通过以下链接来完成
我们如何保护个人数据。
Schoonheidsstudio Purper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via studiopurper@upcmail.nl